Najem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem – część 4– nr sprawy TZ/EG/19/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

500251110-N-2018