Najem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem z podziałem na 4 części – część 3 – nr sprawy TZ/EG/20/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

510271875-N-2019