Najem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem z podziałem na 4 części – nr sprawy TZ/EG/20/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

ENOTICES_bwolnik-2018-156149-NF02-PL Ogłoszenie o zamówieniu Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Komunikat w sprawie elektronizacji SIWZ -TZ-EG-20-2018 – z elektronizacją Sprostowanie – 2018-OJS216-494794-pl Komunikat Informacja z otwarcia ofert przetargowych Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2019-OJS019-041141-pl