Najem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem z podziałem na 4 części – nr sprawy TZ/EG/14/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia  (JEDZ) – .XML

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia  (JEDZ) – .XML

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia  (JEDZ) – .PDF

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – .PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1,2,3 oraz 4

Informacja-o-unieważnieniu-postępowania-w-części-1-2-3-i-4 Ogłoszenie wyników postępowania