Najem dziewięciu samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą i pomocnikiem do wykonywania usługi odbioru szkła opakowaniowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 4 zadania– nr sprawy TZ/EG/17/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

631124-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_EG_17_2019

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

510006708-N-2020