Najem sześciu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą i pomocnikiem do wykonywania usługi odbioru szkła opakowaniowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 4 zadania – nr sprawy TZ/EG/2/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

517234-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_EG_2_2019

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

510074845-N-2019