Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sektorach od I do V na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów – nr sprawy TZ/EG/22/2018

MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – ogłoszenie 2018-OJS247-569293-pl MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – SIWZ MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – zał. 1 – OPZ MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – zał. 2 – formularz oferty MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – zał. 3a – kalkulacja cen – zadanie nr 1 MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – zał. 3b – kalkulacja cen – zadanie nr 2 MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – zał. 3c – kalkulacja cen – zadanie nr 3 MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – zał. 3d – kalkulacja cen – zadanie nr 4 MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – zał. 3e – kalkulacja cen – zadanie nr 5 MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – zał. 4 – ośw. grupa kapitałowa MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – zał. 5 – projekt umowy MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – zał. 6a – nieruchomości – zadanie nr 1 MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – zał. 6b – nieruchomości – zadanie nr 2 MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – zał. 6c – nieruchomości – zadanie nr 3 MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – zał. 6d – nieruchomości – zadanie nr 4 MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – zał. 6e – nieruchomości – zadanie nr 5 MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – zał. 7a – ośw. dot. usług – zadanie nr 1 MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – zał. 7b – ośw. dot. usług – zadanie nr 2 MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – zał. 7c – ośw. dot. usług – zadanie nr 3 MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – zał. 7d – ośw. dot. usług – zadanie nr 4 MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – zał. 7e – ośw. dot. usług – zadanie nr 5

10 stycznia 2019. Uwaga ! Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – wykaz zmian w SIWZ 10.01.2019 MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – zał. 7a – ośw. dot. usług – zadanie nr 1 (po zmianie z 10.01.2019) MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – zał. 7b – ośw. dot. usług – zadanie nr 2 (po zmianach z 10.01.2019) MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – zał. 7c – ośw. dot. usług – zadanie nr 3 (po zmianach z 10.01.2019) MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – zał. 7d – ośw. dot. usług – zadanie nr 4 (po zmianie z 10.01.2019) MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – zał. 7e – ośw. dot. usług – zadanie nr 5 (po zmianie z 10.01.2019)

16 stycznia 2019. Uwaga ! Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – wyjaśnienie treści SIWZ 16.01.2019

25 stycznia 2019 r. Publikacja informacji z otwarcia ofert

2019 01 24 MPO – informacja z otwarcia ofert

7 marca 2019 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

MPO Kraków – odpady TZ.EG.22.2018 – zawiadomienie o wyborze oferty 07.03.2019