Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sektorach od I do V na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów – nr sprawy TZ/EG/12/2019

MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – SIWZ MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 1 – OPZ MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 2 – formularz oferty MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 3(a) – formularz kalkulacji ceny – zadanie nr 1 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 3(b) – formularz kalkulacji ceny – zadanie nr 2 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 3(c) – formularz kalkulacji ceny – zadanie nr 3 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 3(d) – formularz kalkulacji ceny – zadanie nr 4 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 3(e) – formularz kalkulacji ceny – zadanie nr 5 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 5 – umowa MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 6(a) – harmonogram – zadanie nr 1 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 6(b) – harmonogram – zadanie nr 2 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 6(c) – harmonogram – zadanie nr 3 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 6(d) – harmonogram – zadanie nr 4 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 6(e) – harmonogram – zadanie nr 5 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 7(a) – oświadczenie dot. usług – zadanie nr 1 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 7(b) – oświadczenie dot. usług – zadanie nr 2 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 7(c) – oświadczenie dot. usług – zadanie nr 3 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 7(d) – oświadczenie dot. usług – zadanie nr 4 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 7(e) – oświadczenie dot. usług – zadanie nr 5 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – ogłoszenie 2019-OJS155-382865-pl

11 września 2019 roku. Uwaga ! Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – wyjaśnienie SIWZ – 11.09.2019

11 września 2019 roku. Uwaga ! Zmiana w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – wykaz zmian w SIWZ – 11.09.2019 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – SIWZ -11.09.2019 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 1 – OPZ -11.09.2019 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 2 – formularz oferty -11.09.2019 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 3(a) – formularz kalkulacji ceny – zadanie nr 1 -11.09.2019 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 3(b) – formularz kalkulacji ceny – zadanie nr 2 -11.09.2019 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 3(c) – formularz kalkulacji ceny – zadanie nr 3 -11.09.2019 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 3(d) – formularz kalkulacji ceny – zadanie nr 4 -11.09.2019 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 3(e) – formularz kalkulacji ceny – zadanie nr 5 -11.09.2019 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 5 – umowa -11.09.2019 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 7(a) – oświadczenie dot. usług – zadanie nr 1 -11.09.2019 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 7(b) – oświadczenie dot. usług – zadanie nr 2 -11.09.2019 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 7(c) – oświadczenie dot. usług – zadanie nr 3 -11.09.2019 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 7(d) – oświadczenie dot. usług – zadanie nr 4 -11.09.2019 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – zał. 7(e) – oświadczenie dot. usług – zadanie nr 5 -11.09.2019

16 września 2019 roku. Uwaga ! Zmiana w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – wykaz zmian w SIWZ – 16.09.201 MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – SIWZ -16.09.2019

18 września 2019 roku. Informacja z otwarcia ofert

MPO Kraków – odpady TZ.EG 12.2019 – informacja z otwarcia ofert 18.09.2019

30 października 2019 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

MPO Kraków – odpady TZ.EG.12.2019 – informacja o wyborze oferty (strona internetowa) 30.10.2019