Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

2017-OJS019-031797-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ TZ-TT- 5-2017

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

ESPD

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadań 1,2,3 oraz 4

tz tt 5 2017 zadanie 1

tz tt 5 2017 zadanie 2

tz tt 5 2017 zadanie 3

tz tt 5 2017 zadanie 4

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ENOTICES_bwolnik-2017-040839-NF03-PL

2017-OJS062-116625-pl