Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków- zadanie 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

500067146-N-2017