Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków – zadanie 1 – nr sprawy TZ/TT/27/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia