Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków – zadanie 3”– nr sprawy TZ/TT/18/2018”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

500237229-N-2018