Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków – zadanie nr 2”– nr sprawy TZ/TT/26/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

510251860-N-2019