Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków – zadanie nr 4 – nr sprawy TZ/TT/20/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

510197222-N-2019