Ręczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ENOTICES_bwolnik-2017-142014-NF02-PL

Ogłoszenie o zamówieniu

2017-OJS198-407480-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ II

Modyfikacja treści SIWZ II

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ENOTICES_bwolnik-2018-001320-NF03-PL

2018-OJS004-005236-pl