Remont odtworzeniowy nawierzchni drogowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. przy ul. Nowohuckiej 1

Ogłoszenie o zamówieniu

42338 – 2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ

Załączniki do SIWZ

zał. 1 – 2

zał. 1 – 3

zał. 1 – 4

zał. 1 – 5

zał. 1 – 6

Zał. 1 – 7

zał. 1 – 8

zał. 1 – 9

zał 1 b.pdf

zał 1 c

Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

76642 – 2017