Rozbudowa zaplecza socjalnego o centrum konferencyjno – edukacyjne na terenie Centrum Ekologicznego Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie – nr sprawy TZ/EG/5/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

536239-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_EG_5_2019

Załączniki do SWIZ

Architektura – rysunki

2421-A-06 2421-A-08 2421-A-09 2421-A-10 2421-A-12 2422-A-01 2422-A-02 2422-A-03 2422-A-04 2422-A-05 2422-A-07 2421-A-08 2421-A-12 2422-A-13 2422-A-14 2422-A-15 2422-A-16

Instalacja CO – rysunki

2425-CO-01 2425-CO-02 2425-CO-03 2425-CO-04 2425-CO-05 2425-CO-06

Instalacja elektryczna – rysunki

2427-IE-01 2427-IE-02 2427-IE-03 2427-IE-04 2427-IE-05 2427-IE-06 2427-IE-07 2427-IE-08 2427-IE-09 2427-IE-10 2427-IE-11 2427-IE-12 2427-IE-13

Instalacja wentylacji – rysunki

2424-IW-01 2424-IW-02 2424-IW-03 2424-IW-04 2424-IW-05

Instalacja wod-kan – rysunki

2426-WK-01 2426-WK-02 2426-WK-03 2426-WK-04 2426-WK-05 2426-WK-06

Konstrukcja – rysunki

K-o1a K-o2 K-o3 K-o4a K-o5a K-06 K-o7 K-o8

Projekt zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu opis Zagospodarowanie terenu rysunek

Decyzja pozwolenia na budowę

Decyzja pozwolenia na budowę

Projekt architektoniczny budowlany opis

Projekt architektoniczny budowlany opis

Projekt wykonawczy opis

Projekt wykonawczy opis

Przedmiar robót

Przedmiar robót

 

UWAGA !!! 

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ WIZJA LOKALNA, O KTÓREJ MOWA W PKT 3 SIWZ ODBĘDZIE SIĘ DNIA 18 IV 2019 R. O GODZINIE 10:00 NA TERENIE BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO CENTRUM EKOLOGICZNEGO BARYCZ PRZY UL. KRZEMIENIECKIEJ 40 W KRAKOWIE.

 

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Przedmiary – wersje edytowalne

Przedmiar Instalacje elektryczne Przedmiar_Cz_Architektura Przedmiar_Instalacja_C_O_i_wezel_cieplny Przedmiar_Instalacja_Wentylacji Przedmiar_Instalacje_Wod_Kan Przedmiar_Konstrukcja

Odpowiedzi na zapytania – nadbudowa

Odpowiedzi na zapytania – nadbudowa

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

510102428-N-2019