Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa – nr sprawy TZ/TT/19/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

2019-OJS130-319295-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ-TZ-TT-19-2019

Załącznik nr 1a

Załącznik-nr-1a-Wykaz-ulic-Obszar-I

Załącznik nr 1b

Załącznik-nr-1b-Wykaz-ulic-Obszar-II

Załącznik nr 1c

Załącznik-nr-1c-Wykaz-ulic-Rejon-1

Załącznik nr 1d

Załącznik-nr-1d-Wykaz-ulic-Rejon-2

Załącznik nr 1e

Załącznik-nr-1e-Wykaz-ulic-Rejon-3

Załącznik nr 2

Załącznik-nr-2-do-SIWZ-Rozporządzenie-MŚ

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

JEDZ JEDZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Sprostowanie

Sprostowanie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2019-OJS179-436908-pl

Ogłoszenie o sprostowaniu

2019-OJS185-451143-pl