Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa – nr sprawy TZ/TT/14/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) – PDF Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) – XML

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Załącznik 1a wykaz ulic Załącznik 1b wykaz ulic Załącznik 1c wykaz ulic Załącznik 1d wykaz ulic Załącznik 1e wykaz ulic Załącznik nr 2 do SIWZ (Rozporządzenie MŚ) Mapa (obszary) Mapa (rejony)

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ II

Wyjaśnienie treści SIWZ II

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 oraz części 4

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 oraz części 4

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (w zakresie części 2, 3 oraz 5)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (w zakresie części 2, 3 oraz 5)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia