Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa (I obszar utrzymaniowy oraz 2 rejon utrzymaniowy) – nr sprawy TZ/TT/17/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – .XML

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – .PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ (Wykazy ulic, Rozporządzenie MŚ)

zał.1a_wykaz ulic

zał.1b_wykaz ulic

zał. nr 2 do SIWZ (Rozporządzenie MŚ)

Mapa (Obszary)

Mapa (Obszary)

Mapa (Rejony)

Mapa (Rejony)

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ENOTICES_bwolnik-2018-150103-NF03-PL