Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa – obszar utrzymaniowy II – nr sprawy TZ/TT/7/2019

Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia

2019-OJS042-095897-pl