Utrzymanie ekranów akustycznych, obiektów inżynierskich, pomników, miejsc pamięci narodowe i innych powierzchni na terenie Miasta Krakowa w zakresie mycia i usuwania graffiti

Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ TZ_TT_30_2017

INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA

INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA

Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

500075228-N-2017

Modyfikacja treści SIWZ (II)

Modyfikacja treści SIWZ (II)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (II)

500077183-N-2017

Modyfikacja treści SIWZ (III)

Modyfikacja treści SIWZ (III)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (III)

500079625-N-2017

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia