Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie– nr sprawy TZ/EG/4/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

525713-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_EG-4-2018-

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500050689 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ (I)

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia