Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/EG/7/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

2019-OJS084-199016-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ TZ_EG_7_2019

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2019-OJS148-364149-pl