Wykonanie systemu oddymiania sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie przy ulicy Krzemienieckiej 40 – nr sprawy TZ/EG/11/2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu (unieważnieniu) zamówienia

510013726-N-2019