Wykonanie systemu oddymiania sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie przy ulicy Krzemienieckiej 40 – nr sprawy TZ/EG/9/2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania