Wykonanie Upgrade oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego TP Media do nowej technologii WEB oraz rozszerzenie ww. oprogramowania o nowe funkcjonalności”– nr sprawy TZ/PF/3/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia