Zakup 1 szt. fabrycznie nowej polewaczki współpracującej z podwoziem samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym dla Zamawiającego – nr sprawy TZ/TT/6/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zmianie umowy

560034761-N-2019