Zakup 17 000 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg dla potrzeb MPO Sp. z o. o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/14/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

2019-OJS111-271472-pl

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

espd-request espd-request

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_TT_14_2019

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ENOTICES_bwolnik-2019-099364-NF14-PL

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja-z-otwarcia-ofert-przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-OJS168-410740-pl