Zakup fabrycznie nowej folii do automatycznego owijania sprasowanych odpadów komunalnych wytwarzanych w instalacjach Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. wraz z dostawą do Centrum Ekologicznego Barycz przy ulicy Krzemienieckiej 40 w Krakowie

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej