Zakup wraz z dostawą 6 sztuk fabrycznie nowych polewaczek współpracujących z podwoziami samochodów ciężarowych z urządzeniami hakowymi dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie- Nr sprawy: TZ/TT/23/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

2019-OJS193-468292-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

JEDZ-PDF JEDZ-XML

Informacja z otwarcia ofert przetargowych
Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2019-OJS240-588809-pl