Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 1 szt. fabrycznie nowej polewaczki elektrycznej, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu

509757-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_TT_2_2018

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie zamówienia

500024243-N-2018

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

500042189-N-2018