Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 16 000 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg dla MPO Sp. z o.o. w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu

ENOTICES_bwolnik-2017-132735-NF02-PL

2017-OJS187-382385-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_TT_21_2017

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ENOTICES_bwolnik-2018-001271-NF03-PL

2018-OJS004-004687-pl