Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczo – skrzyniowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/11/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

526233-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_TT_11_2019

Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

540055377-N-2019

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

510087275-N-2019