Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 3 500 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg dla MPO Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/4/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

508374-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_TT_4_2019

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie odrzucenia i wyboru oferty

Unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie odrzucenia…

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

510087251-N-2019