Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 4 szt. fabrycznie nowych zamiatarek kompaktowych oraz jednej fabrycznie nowej zamiatarki podwoziowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu

ENOTICES_bwolnik-2017-142005-NF02-PL

2017-OJS198-406782-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ TZ_TT_22_2017

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Ogłoszenie o sprostowaniu

ENOTICES_bwolnik-2017-161382-NF14-PL

2017-OJS222-461442-pl

Modyfikacja treści SIWZ

modyfikacja treści SIWZ 1

Załącznik numer 1 po modyfikacji

załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji

Załącznik numer 2 po modyfikacji

załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ENOTICES_bwolnik-2018-007896-NF03-PL

2018-OJS012-022729-pl