Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 7 sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczo – skrzyniowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/10/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

2019-OJS062-143302-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ TZ_TT_10_2019

Załącznik nr 6 do SIWZ (JEDZ)

Zał. nr 6 do SIWZ (JEDZ)

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji

Załącznik nr 1 po modyfikacji

Modyfikacja treści  SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ II

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ENOTICES_bwolnik-2019-061246-NF14-PL

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia