Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu

ENOTICES_bwolnik-2017-137213-NF02-PL

2017-OJS193-395563-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_TT_25_2017

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Unieważnienie postępowania przetargowego

Unieważnienie postępowania przetargowego