Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie (nr sprawy TZ/TT/35/2017)

Ogłoszenie o zamówieniu

ENOTICES_bwolnik-2017-169931-NF02-PL

2017-OJS234-485645-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_TT_35_2017

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ENOTICES_bwolnik-2018-032829-NF03-PL

2018-OJS042-091806-pl