Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/23/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

ENOTICES_bwolnik-2018-158097-NF02-PL 2018-OJS203-461647-pl

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

espd-request

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_TT_23_2018 Komunikat w sprawie elektronizacji

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z elektronizacją

SIWZ_z elektronizacją Modyfikacja treści SIWZ Sprostowanie – 2018-OJS216-493833-pl Komunikat Informacja z otwarcia ofert przetargowych Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2019-OJS024-052334-pl