Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego czołowej ładowarki kołowej– nr sprawy TZ/TT/18/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ II

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ II

Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji

Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

540160082-N-2019

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

510175821-N-2019