Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego samochodu ciężarowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/16/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

555510-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_TT_16_2019

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

510129670-N-2019