Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej czołowej ładowarki kołowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/EG/11/2019

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wyjaśnienie treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

540200396-N-2019

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ II oraz załącznik nr 1 do SIWZ (po modyfikacji)

Wyjaśnienie treści SIWZ II

zał. nr 1 do SIWZ (po modyfikacji)

Informacja z otarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

510221190-N-2019