Zakup wraz z montażem 1 szt. fabrycznie nowej polewaczki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu

608059-N-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_TT_27_2017

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Unieważnienie postępowania przetargowego

Unieważnienie postępowania przetargowego