Zakup wraz z montażem 1 szt. fabrycznie nowej polewaczki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/4/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

514524-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_TT_4_2018

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Unieważnienie postępowanie przetargowego

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu (unieważnieniu) zamówienia

510013693-N-2019