Władze Spółki

Zarząd

Zarząd tworzą:

Henryk Kultys, Prezes Zarządu, Dyrektor GeneralnyPrezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Henryk Kultys

 

Andrzej Natkaniec, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor TechnicznyWiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny
Andrzej Natkaniec

 

Krzysztof Dzieciuchowicz, Dyrektory Finansowy, Główny KsięgowyWiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowo-Handlowy
Krzysztof Dzieciuchowicz

 

Marek KabacińskiWiceprezes Zarządu, Dyrektor Eksploatacyjny
Marek Kabaciński

 

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Grochal

Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Mania

oraz

Jacek Sobczyk
Paweł Stańczyk
Ryszard Stelmachowski
Stanisław Tarka