Władze Spółki

Zarząd

Zarząd tworzą:

Henryk Kultys, Prezes Zarządu, Dyrektor GeneralnyPrezes Zarządu
Dyrektor Generalny

Henryk Kultys

 

Andrzej Natkaniec, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor TechnicznyWiceprezes Zarządu
Dyrektor Techniczny

Andrzej Natkaniec

 

Krzysztof Dzieciuchowicz, Dyrektory Finansowy, Główny KsięgowyWiceprezes Zarządu
Dyrektor Finansowo – Handlowy

Krzysztof Dzieciuchowicz

 

Marek KabacińskiWiceprezes Zarządu
Dyrektor Eksploatacyjny

Marek Kabaciński

 

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Paweł Stańczyk

Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Mania

oraz

Jacek Sobczyk
Zbigniew Krzysztyniak
Agata Jarząbek
Stanisław Tarka