Wywóz nieczystości płynnych

Wydział Oczyszczania świadczy usługi asenizacyjne głównie na terenie Miasta Krakowa (odbiór nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych). Spółka posiada pojazdy asenizacyjne o pojemności 7m³ i 8m³.

Wydział Oczyszczania
Tel. (12) 646 2250
Fax (12) 646 2250
akcja@mpo.krakow.pl

Terminy wywozu nieczystości ciekłych należy uzgodnić telefonicznie. Odbiór nieczystości ciekłych odbywa się według ustalonego harmonogramu :
Dzielnica Krowodrza – Poniedziałek
Dzielnica Śródmieście – Środa
Dzielnica Podgórze – Środa
Dzielnica Nowa Huta – Piątek
Gmina Zielonki – Poniedziałek