Kontakt

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Nowohucka 1

31-580 Kraków

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500
tel. 12 646 22 22, fax. 12 64 62 350

Sekretariat Zarządu – tel. 12 64 62 202 fax. 12 64 62 350

e-mail: mpo@mpo.krakow.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie wpisane jest do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000189262 oraz jest podatnikiem VAT – nr identyfikacyjny (NIP): 675-000-65-47. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 000 000,00 zł REGON: 350641392

Obowiązek informacyjny zgodny z RODO

INFOLINIA 801 084 084
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa – Referat ds. Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi – tel. 12 64 62 337 oraz 12 64 62 338

Umowy i faktury za najem pojemników – Dział Sprzedaży i Fakturowania MPO Sp. z o.o. – 12 64 62 356 oraz 12 64 62 359

Kasa MPO czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1445

Zgłoszenia dotyczące pojemników – tel. 12 64 62 319, 12 64 62 326

Centrum Ekologiczne Barycz

Krzemieniecka 40
30-694 Kraków
tel. 12 278 30 81, 12 288 22 16, 12 288 22 17.
e-mail: barycz@mpo.krakow.pl

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1800, w soboty w godzinach od 630 do 1400.

Lamusownia

Nowohucka 1 D
31-580 Kraków
tel. 12 646 23 70
e-mail:lamusownia@mpo.krakow.pl

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1800, w soboty w godzinach od 730 do 1530.

Odbiór odpadów z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

W sprawach realizacji harmonogramu i odbioru odpadów:

SEKTOR I:
 – Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Telefon: 12 340 04 05, 12 34 00 409 (od 800 do 1600), 691 400 509 (całodobowo).

SEKTOR II:
Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Telefon: 12 340 04 05, 12 34 00 409 (od 800 do 1600), 691 400 996 (całodobowo).

SEKTOR III:
– Remondis Sp. z o.o. Oddział Kraków
Telefon: 12 653 88 55, 668 427 205 (całodobowo),

– FCC Polska Sp. z o.o.
Telefon: 12 681 18 22,

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Telefon: 12 34 00 421 (od 800 do 1600), 691 400 201 (całodobowo).

SEKTOR IV:
– Remondis Sp. z o.o. Oddział Kraków
Telefon: 12 653 88 55, 668 427 205 (całodobowo),

 – SUEZ Małopolska Sp. z o.o.
Telefony: 12 390 71 28,

– FCC Polska Sp. z o.o.
Telefon: 12 681 18 22.

SEKTOR V:
Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Telefon: 12 34 00 421 (od 800 do 1600), 691 400 201 (całodobowo).