Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
31-580 Kraków, ul. Nowohucka 1

Godziny otwarcia
Poniedziałek – piątek  7.00 – 15.00
tel. 12 646 22 22, fax. 12 64 62 350
Dział Obsługi Deklaracji, Sprzedaży i Fakturowania – tel. 12 646 22 22
Kasa MPO czynna od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 14.45

Sekretariat Zarządu – tel. 12 64 62 202

e-mail: mpo@mpo.krakow.pl

INFOLINIA 801 084 084
czynna pon.-pt. w godz. 7 00 – 15 00

Umowy i faktury za najem pojemników: 12 64 62 356 lub 359

Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 12 64 62 338 – 349

 Zgłoszenia braku pojemników: 12 64 62 319, 327, 329  (pon. –pt.,  godz. 700 – 1500)

Centrum Ekologiczne Barycz

Ul. Krzemieniecka 40
30-694 Kraków
Tel. 12 278 30 81, 12 288 22 16, 12 288 22 17.
E-mail: barycz@mpo.krakow.pl

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 6:30 do 18:00, w soboty od 6:30 do 14:00.

Lamusownia

Ul. Nowohucka 1 D
31-580 Kraków
12 646 23 70
E-mail: lamusownia@mpo.krakow.pl

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 10 :00 do 18:00, w soboty od 7:30 do 15:30.

W sprawach realizacji harmonogramu i odbioru odpadów:

SEKTOR I – 12 34 00 409 (od 8:00 do 16:00),  691 400 509 (całodobowo).

SEKTOR II – 12 34 00 409 (od 8:00 do 16:00), 691 400 996 (całodobowo).

SEKTOR III – 12 653 88 55 (od 8:00 do 16:00), 668 427 205 (całodobowo).

SEKTOR IV – 12 644 22 41 (od 7:00 do 15:00), 12 390 71 28 (całodobowo).

SEKTOR V –12 34 00 421 (od 8:00 do 16:00), 691 400 201 (całodobowo).

Biura Obsługi Klienta:

SITA Małopolska Sp z o.o.
Telefony: 12 390 71 28

Remondis Sp. z o.o. Oddział Kraków
Telefon: 12 653 88 55

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Telefon: 12 340 04 05

ASA Eko Polska Sp. z o.o. 
Telefon: 12 681 18 22

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie wpisane jest do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000189262 oraz jest podatnikiem VAT – nr identyfikacyjny (NIP): 675-000-65-47. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 000 000,00 zł REGON: 350641392