Deklaracje

Deklaracje do pobrania – 2019

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 kwietnia 2019 roku

Deklaracja DJ z załącznikiem Deklaracja DW z załącznikami Deklaracja DM z załącznikiem Deklaracja DB wraz załącznikiem Deklaracja DL z załącznikiem Deklaracja DR z załącznikiem

Deklaracje do pobrania – 2018

Nowe deklaracje do pobrania i wydrukowania – obowiązujące od 1.01.2018 roku

DJ,DJ-A DW, DW-A, DW-B DB, DB-A, DB-B DM, DM-A, DM-B DL, DL-A DR, DR-A

 

dekil

 

 

Od 1 stycznia 2018 r. w związku z uchwałą Nr LXXXVIII/2142/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać Prezydentowi Miasta Krakowa, działającemu za pośrednictwem Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa, ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków lub w innych punktach obsługi mieszkańców Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa tj. al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków, ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

Korekty deklaracji oraz nowe deklaracje za lata 2013 – 2017 należy składać Prezydentowi Miasta Krakowa, działającemu za pośrednictwem Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa w wyżej wskazanych lokalizacjach.

Deklaracje o wysokości  opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa – Referat ds. Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymikontakt telefoniczny w sprawie deklaracji i opłat

Biuro Obsługi Klienta Wydziału Podatków i Opłat – 12 616 97 35, 12 616 97 42 i 12 616 97 39.

W myśl przepisów obowiązek składania deklaracji należy do każdego właściciela nieruchomości: właściciela domu jednorodzinnego, zarządu spółdzielni mieszkaniowej, zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub właściciela wydzielonego lokalu – tylko w przypadku braku zarządu. W razie niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie Prezydent Miasta Krakowa będzie uprawniony do wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XLVII/846/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Definicja nieruchomości

Rozumienie pojęcia „nieruchomości” – dla potrzeb określenia obowiązków nałożonych przepisami ustawy o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach na właścicieli nieruchomości (a w szczególności w stosunku do nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi – przez zarząd spółdzielni lub osoby albo podmioty profesjonalne, które sprawują zarząd nieruchomością wspólną na mocy uchwały lub umowy).

czytaj dalej

Deklaracje do pobrania za lata 2014 – 2017

Wzory deklaracji za lata 2014 – 2017

DJ,DJ-A DW, DW-A, DW-B DB, DB-A, DB-B DM, DM-A, DM-B DL, DL-A DR, DR-A

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków został przyjęty uchwałą NR LXIII/917/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 grudnia 2012 r., zmieniony uchwałą NR XLVII/846/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 czerwca 2016 r.

Regulamin czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków (do pobrania)

Tu znajdziesz wszystkie informacje o zmianach systemu gospodarowania odpadami.

Opinia prawna dotycząca definicji – nieruchomości mieszane

Od dnia 1 lipca 2013 r., zgodnie z przyjętą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina będzie miała obowiązek odbierania odpadów i pobierania opłat za ich odbiór. Zmiany dotyczą wszystkich mieszkańców Krakowa, w tym zarządców nieruchomości.