Harmonogramy

Sektory odbioru odpadów w Krakowie

Sektory odbioru odpadów w Krakowie-MAPA

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i segregowanych – aktualizacja z dnia 17.01.2020:

SEKTOR_1 SEKTOR_2 SEKTOR_3 SEKTOR_4 SEKTOR_5

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

Ze względu na systematycznie wzrastającą ilość odpadów wielkogabarytowych gromadzonych przez mieszkańców Krakowa, z dniem 7 października 2019 roku (poniedziałek) odbiór odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej odbywać się będzie na podstawie indywidualnych  zgłoszeń (mailowo lub telefonicznie) w terminach uzgodnionych i potwierdzonych z pracownikami Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie. 

Zgłoszenia należy dokonywać na adres e-mail: uslugi@mpo.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 64 62 393, 12 64 62 395.

Równocześnie przypominamy, że odpady wielkogabarytowe można  przywieźć i oddać w dwóch Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krakowie (tzw. PSZOK-ach): „LAMUSOWNI” przy ulicy Nowohuckiej 1D oraz PGOW przy ulicy Krzemienieckiej 40. 

Link do PSZOK-ów – www.mpo.krakow.pl/firma/selektywna-zbiorka-odpadow

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej

 

Przypomnijmy, odbiór odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej odbywa się na podstawie pisemnych zgłoszeń zarządcy. Zgłoszenie zapotrzebowania na odbiór odpadów wielkogabarytowych należy kierować drogą elektroniczną na adres uslugi@mpo.krakow.pl lub telefonicznie pod nr:12 646 23 93 | 12 646 23 95


Dzwony

HARMONOGRAM-ODBIORU-ODPADÓW-SZKLANYCH-DZWONY-2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH I DRZEWEK ŚWIĄTECZNYCH 2019

ulotka A5 – odpady zielone – 2020

Odpady zielone w postaci porażonych roślin są odbierane zgodnie z harmonogramem oraz na podstawie zgłoszenia potrzeby odebrania tego rodzaju odpadów bezpośrednio pod numer telefonu 12 64 62  361. Dodatkowe informacje na temat programu można uzyskać pod numerem telefonu 801 084 084, uwagi można zgłaszać pisząc na adres e-mail: interwencje24h@mpo.krakow.pl

W przypadku długo utrzymujących się warunków zimowych w okresie marzec/kwiecień termin rozpoczęcia programu odbioru odpadów zielonych w workach może ulec przesynięciu.


Wykaz aptek, które prowadzą zbiórkę przeterminowanych leków

WYKAZ APTEK 2019