Harmonogramy

Sektory odbioru odpadów w Krakowie

Sektory odbioru odpadów w Krakowie – MAPA

 


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i segregowanych – aktualizacja z dnia 21.11.2017:

SEKTOR_1 SEKTOR_2 SEKTOR_3 SEKTOR_4 SEKTOR_5 SEKTOR_1 SEKTOR_2 SEKTOR_3 SEKTOR_4 SEKTOR_5

 


 

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

harmonogram-zabudowa-jednorodzinna-2017

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej

Wyjaśnienie

W związku z sygnałami o występujących przypadkach nadmiernego, czasowego nagromadzenia odpadów wielkogabarytowych w zwartej zabudowie wielorodzinnej, uprzejmie informujemy o możliwości dodatkowego odbioru. Celem ustalenia zasadności zgłoszenia oraz uzgodnienia kolejnego w danym miesiącu terminu wywozu odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić sprawę telefonicznie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, jako zarządzający systemem gospodarki odpadami, w trosce o zapewnienie właściwego poziomu utrzymania czystości na terenie gminy, zapewni podjęcie niezbędnych działań.

Przypomnijmy, odbiór odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej odbywa się z raz w miesiącu, na podstawie pisemnych zgłoszeń złożonych najpóźniej w dniu poprzedzającym odbiór. Zgłoszenie zapotrzebowania na odbiór odpadów wielkogabarytowych należy kierować drogą elektroniczną na adres uslugi@mpo.krakow.pl lub telefonicznie pod nr:

12 646 23 28  | 12 646 23 93 | 12 646 23 95.


 

Kalendarz odbioru odpadów szklanych z małych pojemników – Sektor 1 – częstotliwość raz na dwa tygodnie 2017

Kalendarz odbioru odpadów szklanych z małych pojemników – Sektor 1 – częstotliwość raz na miesiąc 2017

Kalendarz odbioru odpadów szklanych z małych pojemników – Sektor 2, 3, 4, 5 – częstotliwość raz na dwa tygodnie 2017

Kalendarz odbioru odpadów szklanych z małych pojemników – Sektor 2, 3, 4, 5 – częstotliowść raz na miesiąc 2017

Dzwony

HARMONOGRAM-ODBIORU-ODPADÓW-SZKLANYCH-DZWONY-2017

 


 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH

Odpady zielone 2017 – ulotka do pobrania

Odpady zielone w postaci porażonych roślin są odbierane zgodnie z harmonogramem oraz na podstawie zgłoszenia potrzeby odebrania tego rodzaju odpadów bezpośrednio pod numer telefonu 12 64 62  361. Dodatkowe informacje na temat programu można uzyskać pod numerem telefonu 801 084 084, uwagi można zgłaszać pisząc na adres e-mail: odpadyzielone@mpo.krakow.pl

 


 

Zasady i harmonogram odbioru drzewek świątecznych 2017

Zasady i harmonogram odbioru 2017

 


 

Wykaz aptek, które prowadzą zbiórkę przeterminowanych leków

Wykaz aptek prowadzących zbiórkę przeterminowanych leków – 2016 r.