Harmonogramy

Sektory odbioru odpadów w Krakowie

Sektory odbioru odpadów w Krakowie-MAPA

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i segregowanych – aktualizacja z dnia 16.07.2019:

SEKTOR_1 SEKTOR_2 SEKTOR_3 SEKTOR_4 SEKTOR_5

 

SEKTOR_1 SEKTOR_2 SEKTOR_3 SEKTOR_4 SEKTOR_5

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w zabudowie jednorodzinnej 2019 Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej

Wyjaśnienie

W związku z sygnałami o występujących przypadkach nadmiernego, czasowego nagromadzenia odpadów wielkogabarytowych w zwartej zabudowie wielorodzinnej, uprzejmie informujemy o możliwości dodatkowego odbioru. Celem ustalenia zasadności zgłoszenia oraz uzgodnienia kolejnego w danym miesiącu terminu wywozu odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić sprawę telefonicznie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, jako zarządzający systemem gospodarki odpadami, w trosce o zapewnienie właściwego poziomu utrzymania czystości na terenie gminy, zapewni podjęcie niezbędnych działań.

Przypomnijmy, odbiór odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej odbywa się z raz w miesiącu, na podstawie pisemnych zgłoszeń. Zgłoszenie zapotrzebowania na odbiór odpadów wielkogabarytowych należy kierować drogą elektroniczną na adres uslugi@mpo.krakow.pl lub telefonicznie pod nr:

12 646 23 28  | 12 646 23 93 | 12 646 23 95.


Kalendarz odbioru odpadów szklanych z małych pojemników – Sektor 1 – częstotliowość raz na dwa tygodnie 2018 Kalendarz odbioru odpadów szklanych z małych pojemników – Sektor 1 – częstotliowość raz na miesiąc 2018 Kalendarz odbioru odpadów szklanych z małych pojemników – Sektor 2, 3, 4, 5 – częstotliowość raz na dwa tygodnie 2018 Kalendarz odbioru odpadów szklanych z małych pojemników – Sektor 2, 3, 4, 5 – częstotliowść raz na miesiąc 2018

Dzwony

HARMONOGRAM-ODBIORU-ODPADÓW-SZKLANYCH-DZWONY-2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH I DRZEWEK ŚWIĄTECZNYCH 2019

Ulotka 2019 do pobrania Harmonogram 2019 do pobrania

Odpady zielone w postaci porażonych roślin są odbierane zgodnie z harmonogramem oraz na podstawie zgłoszenia potrzeby odebrania tego rodzaju odpadów bezpośrednio pod numer telefonu 12 64 62  361. Dodatkowe informacje na temat programu można uzyskać pod numerem telefonu 801 084 084, uwagi można zgłaszać pisząc na adres e-mail: interwencje24h@mpo.krakow.pl

W przypadku długo utrzymujących się warunków zimowych w okresie marzec/kwiecień termin rozpoczęcia programu odbioru odpadów zielonych w workach może ulec przesynięciu.


Wykaz aptek, które prowadzą zbiórkę przeterminowanych leków

WYKAZ APTEK 2019